• Stichting-geheim-geweld-catherine-keyl-ambassadeur
  • verbreek de stilte
  • stichting-geheim-geweld-vrouw-met-traan

Opheffing Stichting Geheim Geweld

Wij danken al degenen, die ons in de afgelopen jaren hebben gesteund. Onze lotgenoten danken wij in het bijzonder. Dankzij hun inbreng hebben wij onze deskundigheid weten te vergroten. Wij hopen dat zij met de kennis die zij vanuit de stichting hebben opgedaan in staat blijven om op eigen kracht hun weg te vinden.  Namens het bestuur, Mw. mr. Gretha Kostwinder, voorzitter en Mw. Hameeda Lakho, directeur

Stichting Geheim Geweld houdt op te bestaan

Met pijn in het hart hebben het bestuur en de directeur van de Stichting Geheim Geweld (SGG) besloten de werkzaamheden en activiteiten van de stichting per 1 juli 2016 te beëindigen. De belangrijkste reden is het ontbreken van structurele financiële middelen om de activiteiten van SGG voort te zetten. 

Lees meer

Inhoudelijk verslag themadag ‘De lange weg naar herstel’

Lees hier het uitgebreide verslag van de themadag ‘De lange weg naar herstel’ na. 

Lees meer

Symposium Doorbreek de cirkel

Gevolgen op de lange termijn

Geheim Geweld…en nu?

Nieuws

Forum

Doorbreek uw zwijgen over mishandeling in uw jeugd. Deel uw ervaringen en help uzelf en anderen. Dit forum wordt zorgvuldig beheerd door Stichting Geheim Geweld. U kunt een profiel aanmaken, maar ook anoniem uw verhaal delen. Regelmatig zal een van onze deskundigen reageren op berichten die op dit platform worden geplaatst.

Ga naar het forum

Contact

Bezoekadres
Stichting Geheim Geweld 
Amaliastraat 15
2514 JC Den Haag

Postadres
Postbus 337
2280 AH  Rijswijk

T 070 - 20 518 20
Bereikbaar op ma en do 
van 9.00 tot 17.00 uur

E info@stichtinggeheimgeweld.nl

Contactformulier