• Stichting-geheim-geweld-catherine-keyl-ambassadeur
  • verbreek de stilte
  • stichting-geheim-geweld-vrouw-met-traan

Definitie kindermishandeling

‘Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’.

Dat is kindermishandeling volgens de Wet op Jeugdhulpverlening, opgenomen in de Wet op de Jeugdzorg 2005

Kindermishandeling kun je onderverdelen in verschillende vormen die ook tegelijk kunnen voorkomen. 

 

De cijfers

Jaarlijks zijn ruim 100.000 tot 160.000 Nederlandse kinderen slachtoffer van mishandeling, dat betekent 1 tot 5 kinderen per schoolklas.

Jaarlijks sterven in Nederland 60 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling, dat betekent meer dan 1 kind per week.

Schade van kindermishandeling kost de Nederlandse overheid jaarlijks 1 miljard euro

Onontdekte gevolgen van misbruik kost de Nederlandse gezondheidszorg 3 miljard euro per jaar

1 miljoen volwassenen met een geschiedenis van mishandeling en beschadiging

1/3 van de cliënten in de GGZ zijn als kind mishandeld


En deze cijfers zijn nog conservatief

Nieuws

  • Inschrijven Themadag "Van trauma naar herstel" 24 november 2017 22-06-2016

    Lees meer...

  • Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid als nieuwe naam 22-06-2016

    Lees meer...

Forum

Doorbreek uw zwijgen over mishandeling in uw jeugd. Deel uw ervaringen en help uzelf en anderen. Dit forum wordt zorgvuldig beheerd door Stichting Geheim Geweld. U kunt een profiel aanmaken, maar ook anoniem uw verhaal delen. Regelmatig zal een van onze deskundigen reageren op berichten die op dit platform worden geplaatst.

Ga naar het forum

Contact

Bezoekadres
Stichting Geheim Geweld 
Amaliastraat 15
2514 JC Den Haag

Postadres
Postbus 337
2280 AH  Rijswijk

T 070 - 20 518 20
Bereikbaar op ma en do 
van 9.00 tot 17.00 uur

E info@stichtinggeheimgeweld.nl

Contactformulier